Επίτροπος Διοίκησης

Big Brother το Μέλαθρον: Εξευτελιστική μεταχείριση Νεοκλέους - Τον παρακολουθούν 12 κάμερες!

15 Νοεμβρίου 2017

Προσβολή της αξιοπρέπειας του και της ιδιωτικής ζωής του καθώς και  υποτιμητική/εξευτελιστική μεταχείρισή του, αποτελεί, σύμφωνα με την Επίτροπο Διοίκησης, η 24ωρη παρακολούθηση του Παναγιώτη Νεοκλέους με κάμερες στο δωμάτιο-κελί που κρατείται στο Μέλαθρον Αγωνιστών στην Παλώδια.

Σε έκθεσή της η Επίτροπος Μαρία Στυλιανού Λοττίδη καλεί τη διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών όπως επανεξετάσει το θέμα της εγκατάστασης πέντε καμερών εντός του δωματίου που κρατείται και την παραμονή μόνο δύο ώστε να εξυπηρετηθεί ο σκοπός για τον οποίο εγκαταστάθηκαν εκεί. Επίσης ζητεί από τις Φυλακές όπως προβούν σε γενικότερη ρύθμιση του θέματος, λαμβανομένου υπόψη της προσωπικότητας του φυλακισμένου σε σχέση με την επικινδυνότητά του.

Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη έκθεση που ετοιμάζεται για τις συνθήκες κράτησης του κ. Νεοκλέους και ακολουθεί αυτήν της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, μετά από καταγγελία ότι άφησαν τον επτάχρονο γιο του να βλέπει τον εξευτελισμό του πατέρα του που τον ξεγύμνωναν δεσμοφύλακες.

Σχετικό παράπονο στην Επίτροπο Διοίκησης για τις συνθήκες κράτησης του κ. Νεοκλέους υπέβαλε μέσω του δικηγόρου του, Αλέκου Μαρκίδη, που στρεφόταν τόσο για την περίθαλψή του όσο και για την ύπαρξη 12 καμερών εντός και εκτός του δωματίου που κηρύχθηκε κελί. 

Σύμφωνα με επιστολή του Τμήματος Φυλακών ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2017 προς την Επίτροπο, στο δωμάτιο που κρατείται ο Παναγιώτης Νεοκλέους, έχουν τοποθετηθεί δώδεκα συνολικά κάμερες. Δύο στο υπνοδωμάτιο, δύο στο καθιστικό, μία στον εσωτερικό διάδρομο προς την τουαλέτα, πέντε στον εξωτερικό διάδρομο προς το δωμάτιο και δύο στην εξωτερική βεράντα/έξοδο κινδύνου/σκάλα διαφυγής. Επίσης υπάρχουν δύο δέκτες (monitors), ένας έξω από το δωμάτιο στον διάδρομο τον οποίο παρακολουθούν οι επί καθήκοντι δεσμοφύλακες και ένας στο Φρουραρχείο στις Κεντρικές Φυλακές, τον οποίο παρακολουθεί ο υπεύθυνος Φρούραρχος.

Οι Φυλακές θεωρούν ότι οι κάμερες είναι αναγκαίες και έχουν τοποθετηθεί κατά τον ίδιο τρόπο όπως στο δωμάτιο-κελί του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, με σκοπό τη διασφάλιση των θεμάτων ασφάλειας τόσο του κατάδικου, όσο και των μελών του προσωπικού που υπηρετούν.

Για το ίδιο θέμα η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σε επιστολή της προς τη διευθύντρια Τμήματος Φυλακών ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2017, σημειώνει ότι στα πλαίσια των αρχών της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αναλογικότητας, αλλά και για σκοπούς ομοιόμορφης πολιτικής, θεωρεί ότι το Τμήμα θα πρέπει να καθορίσει κριτήρια για τον αριθμό των καμερών που εγκαταστάθηκαν σε δωμάτια νοσηλευτηρίων τα οποία έχουν κηρυχτεί ως φυλακή, καθώς και για το πεδίο οπτικογράφησής τους, με σκοπό την αποτελεσματική φύλαξη και επιτήρηση των κρατουμένων αλλά και την προστασία άλλων προσώπων. 

Στην έκθεσή της η Επίτροπος Διοίκησης διαπιστώνει ότι πρόσωπα που έχουν στερηθεί της ελευθερίας τους συνεχίζουν να έχουν τα δικαιώματα που είναι άμεσα συνυφασμένα με την ανθρώπινη φύση, όπως είναι τα ατομικά δικαιώματα, δεδομένου ότι η άσκησή τους δεν προσκρούει στις απαιτήσεις έκτισης της ποινής τους και στην ταλαιπωρία που συνεπάγεται η στέρηση της ελευθερίας λόγω της φύσης της. «Μάλιστα, περιορισμοί ατομικών δικαιωμάτων με την επίκληση πρακτικών λόγων (όπως υλικοτεχνικές ελλείψεις, ελλείψεις προσωπικού κτλ) δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές», αναφέρεται.

Καταληκτικά και αφού αναλύθηκαν οι θέσεις του ΕΔΑΔ και της Επιτροπής κατά των βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Επίτροπος θεωρεί ότι «η συνεχής παρακολούθηση του παραπονούμενου μέσω κυκλώματος εικονοληψίας στο εσωτερικό του δωματίου, με τρόπο ώστε αρμόδιοι κρατικοί υπάλληλοι να λαμβάνουν γνώση κάθε στιγμής της διαβίωσής του, ακόμα, μάλιστα, και κατά την ώρα του ύπνου του, χωρίς την ύπαρξη και την εφαρμογή κατάλληλου θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένων κριτηρίων που να στηρίζονται στις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, σε σχέση πάντοτε με την προσωπικότητα του δράστη, θεωρώ ότι δεν είναι συμβατή με τις αρχές των σύγχρονων δημοκρατικών κοινωνιών, και, ως εκ τούτου, συνιστά προσβολή της αξιοπρέπειας του ατόμου και της ιδιωτικής ζωής».

Το γεγονός της 24ωρης συνεχούς παρακολούθησης στο εσωτερικό του δωματίου, προστίθεται, αποτελεί υποτιμητική/εξευτελιστική μεταχείρισή του κατά την έννοια του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ και του άρθρου 8 του Συντάγματος της Κυπριακή Δημοκρατίας, με τρόπο που επιδρά στο ψυχικό κόσμο του παραπονούμενου προκαλώντας συνεχές άγχος και αγωνία από τη γνώση ότι κάθε κίνηση του, εκούσια ή ακούσια, παρακολουθείται κάθε δευτερόλεπτο, χωρίς να δοθεί προς τούτο οποιοσδήποτε λόγος που να τον αφορά προσωπικά.

Η Επίτροπος εισηγείται στη Διεύθυνση των Φυλακών, όπως γίνει άμεσα αξιολόγηση των εξατομικευμένων περιστάσεων του Νεοκλέους, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο η απόφαση για την εγκατάσταση δύο καμερών στο εσωτερικό του δωματίου και στο σαλονάκι όπου εκτίει την ποινή του, είναι ανάλογη του επιδιωκόμενου σκοπού.

Τέλος, εισηγείται την υιοθέτηση κατάλληλων κριτηρίων ανάλογα με την περίπτωση.

Καταχρηστικές οι ενέργειες Φυλακών

Στην έκθεση καυτηριάζεται επίσης το γεγονός ότι δεν απασχόλησε καθόλου η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας και εφαρμόστηκε η ίδια πρακτική όπως και στο δωμάτιο-κελί στο Νοσοκομείο Λευκωσίας. Είναι εύρημα της Επιτρόπου ότι η απόλυτη εξομοίωση των χώρων μάλλον είναι ατυχής.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας κινούνται και το επισκέπτονται εκατοντάδες πρόσωπα καθημερινά πέρα από το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που εισέρχεται σε όλα τα δωμάτια, περιλαμβανόμενων των δωματίων που κηρύσσονται ως φυλακές, γεγονός που από μόνο του απαιτεί υψηλότερους δείκτες ασφαλείας.
Άλλωστε, σημειώνεται στην έκθεση, η θέση του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης καταρρίπτει τους πιο πάνω ισχυρισμούς του τμήματος των Φυλακών.

Συγκεκριμένα ο ίδιος αναφέρει ότι η κήρυξη φυλακής στο Μέλαθρον Αγωνιστών έγινε για συγκεκριμένη περίπτωση μόνο και για το συγκεκριμένο δωμάτιο. Σε περίπτωση που χρειαστεί να νοσηλευτεί εκεί άλλος κατάδικος, πράγμα που σπάνια συμβαίνει, η κήρυξη μπορεί να αφορά και άλλο δωμάτιο.

Είναι προφανές ότι η ταύτιση της προκειμένης περίπτωσης με την περίπτωση του κρατικού νοσηλευτηρίου καταρρίπτεται μετά την τοποθέτηση του γενικού διευθυντή του υπουργείου, ο οποίος υποστηρίζει περαιτέρω ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες της επικινδυνότητας και της αναλογικότητας σε συνδυασμό με τον επηρεασμό της ιδιωτικής ζωής και της αξιοπρέπειας του ενδιαφερόμενου προσώπου.

Η τοποθέτησή του αυτή αφήνει τις ενέργειες της Διεύθυνσης των Φυλακών χωρίς οποιοδήποτε νομικό ή άλλο νόμιμο έρεισμα, έκθετες σε αυθαιρεσία, και εφόσον δεν προβλήθηκε οποιοσδήποτε νόμιμος λόγος δικαιολογεί τον περιορισμό του ατομικού δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε σχέση με το πρόσωπο του φυλακισμένου, καθίστανται καταχρηστικές.
 
Εικόνα στο Μέλαθρο και στις φυλακές

Ο ίδιος ο παραπονούμενος σε επίσκεψη μελών του γραφείου της Επιτρόπου Διοίκησης στο Μέλαθρον, πιστεύει ότι η εγκατάσταση των καμερών έγινε κακόπιστα. Θεωρεί το γεγονός της συνεχούς του παρακολούθησης δυσανάλογο και υποτιμητικό, υπογραμμίζοντας ότι έχει επηρεάσει πολύ την ψυχική του υγεία.

Όπως, δε, ενδεικτικά, ανέφερε, για να αλλάξει ρούχα αναγκάζεται να πηγαίνει στην τουαλέτα ενώ ο ύπνος του επηρεάστηκε από το γεγονός ότι γνωρίζει ότι παρακολουθείται, σημειώνοντας, δε, ότι τη φύλαξή του αναλαμβάνουν και γυναίκες δεσμοφύλακες.

Ανέφερε, επίσης, ότι το υλικό που καταγράφουν οι κάμερες μεταδίδεται ταυτόχρονα στις Κεντρικές Φυλακές στον χώρο του φρουραρχείου.
 
 
Πηγή: philenews.com
LoveMyAll Team
Τα σχόλιά σας

Τo lovemyall.com ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους μέσα από την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της. Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.

LOVEMYALL   |   Τελευταία Νέα

Αν το βρείτε γιατί έχει προκαλέσει σάλο αυτό το ρούχο από την Fendi
Στην κορυφή τηλεθέασης την προηγούμενη βδομάδα το «ΣΙΓΜΑ» με καθαρή πρωτιά
«Προφητεία» Στίβεν Χόκινγκ: Η πλούσια ελίτ θα δημιουργήσει μια επικίνδυνη «φυλή υπερανθρώπων»
Αρχιεπίσκοπος: «Λύση γιοκ με συνομιλίες και χαλαρές ομοσπονδίες!» (ΒΙΝΤΕΟ)
Αρχιεπίσκοπος: Γιατί ενοικίασα και δεν έκλεισα το TVONE (ΒΙΝΤΕΟ)
Τραγωδία στην Καβάλα: 11 άνθρωποι απανθρακώθηκαν μετά από τροχαίο!
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου: Δίνει μάχη με τον καρκίνο - Τι λέει σε όσους βιάζονται για τη διαδοχή (ΒΙΝΤΕΟ)
«Όταν σου χορεύω ιστορίες λέω» - Το Φεστιβάλ της Κλήρου που πρέπει να πάτε!
Για πρώτη φορά: Κινέζοι επιστήμονες δημιούργησαν ποντίκια από γονείς του ιδίου φύλου
Θρίλερ με τον Σαουδάραβα δημοσιογράφο: Τον άρπαξαν από το γραφείο του προξένου και τον έκοψαν κομμάτια
ΣΟΚ στον Έβρο: Έσφαξαν με στρατιωτικό μαχαίρι 3 γυναίκες, η μία ανήλικη!
«Έφυγε» σε ηλικία 95 ετών ο Άλεξ Σπανός, δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης των Los Angeles Chargers
Ντύθηκε γαμπρός ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ με νυφούλα την αγαπημένη του Εύα Κυριάκου! (ΦΩΤΟ)
Αβέρωφ: Έχουμε διαφορετικές εκτιμήσεις με ΠτΔ στο κυπριακό! (ΗΧΗΤΙΚΟ)
Θρίλερ στη Βουλγαρία: Βίασαν και σκότωσαν δημοσιογράφο που ερευνούσε υπόθεση διαφθοράς
Υποβόσκει εμφύλιος Προεδρικού - Πινδάρου για Κυπριακό
Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Είκοσι νεκροί σε δυστύχημα με λιμουζίνα
Η φρενίτιδα των selfies μετρά 259 νεκρούς
LoveMyAll Cyprus © 2013-2017 | Αποποίηση
Design By: LightBlack