Οι τιμές του ελαιολάδου εκτοξεύονται στην Ελλάδα, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της ΕΕ

Κοινωνια

Η τιμή του ελαιολάδου στην Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά εκπληκτικό ποσοστό 67% τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιεύθηκαν από την Eurostat την Τρίτη.

Αυτή η αύξηση ξεπερνά σημαντικά τη μέση αύξηση του 50% που παρατηρήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την ίδια περίοδο.

Ενώ οι τιμές του ελαιολάδου άρχισαν να αυξάνονται στο δεύτερο εξάμηνο του 2023, με μια αύξηση 37% τον Αύγουστο, η τάση επιταχύνθηκε προς το τέλος του έτους, φτάνοντας σε κορύφωση 51% τον Νοέμβριο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ο Δεκέμβριος είδε μια ήπια επιβράδυνση, με τις τιμές να παραμένουν κατά 47% υψηλότερες από τον Δεκέμβριο του 2022.

Η Ελλάδα δεν ήταν η μόνη που αντιμετώπισε σημαντικές αυξήσεις στις τιμές του ελαιολάδου. Η Πορτογαλία είδε την υψηλότερη αύξηση εντός της ΕΕ στο 69%, ακολουθούμενη από την Ελλάδα και την Ισπανία (63%).

Αντίθετα, χώρες όπως η Ρουμανία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία βίωσαν πολύ μικρότερες αυξήσεις, κυμαινόμενες από 13% έως 18%.

Αυτές οι δραματικές αυξήσεις τιμών προκαλούν ανησυχίες τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, μια χώρα με βαθιά πολιτιστική και οικονομική σύνδεση με το ελαιόλαδο. Οι λόγοι πίσω από την άνοδο είναι πολύπλοκοι και πιθανότατα περιλαμβάνουν παράγοντες όπως μειωμένες αποδόσεις στη συγκομιδή ελιών λόγω καιρικών συνθηκών, αυξανόμενο κόστος παραγωγής και μεταφοράς, καθώς και διακυμάνσεις στην παγκόσμια αγορά.